Więcej niż NNW szkolne dla Twojego dziecka
różne warianty do wyboru
ochrona w trybie 24/7
dla dzieci i młodzieży od narodzin do 25 r.ż.
sporty wyczynowe i ekstremalne
Więcej niż NNW szkolne dla Twojego dziecka
różne warianty do wyboru
ochrona w trybie 24/7
dla dzieci i młodzieży od narodzin do 25 r.ż.
sporty wyczynowe i ekstremalne

Zobacz, dlaczego warto ubezpieczyć dziecko

Ochrona ubezpieczeniowa 365 dni w roku na całym świecie. W trakcie zajęć szkolnych, w czasie wolnym, na feriach i wakacjach.
Do wyboru trzy warianty ochrony zróżnicowane pod względem składki, zakresu oraz Sumy Ubezpieczenia.
Wypłata świadczenia po zgłoszeniu roszczenia – bez wymogu zakończenia leczenia.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Warianty ochrony do wyboru
W przypadku pytań związanych z ubezpieczeniem NNW Twojego dziecka zachęcamy do kontaktu
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ubezpieczeniem NNW Twojego dziecka zachęcamy do kontaktu

Zobacz, dlaczego warto ubezpieczyć dziecko

Ochrona ubezpieczeniowa 365 dni w roku na całym świecie. W trakcie zajęć szkolnych, w czasie wolnym, na feriach i wakacjach.
Do wyboru trzy warianty ochrony zróżnicowane pod względem składki, zakresu oraz Sumy Ubezpieczenia.
Wypłata świadczenia po zgłoszeniu roszczenia – bez wymogu zakończenia leczenia.

Likwidacja szkód

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:
1
serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie
2
danych osobowych Ubezpieczonego
3
numeru rachunku bankowego, na który należy wypłacić odszkodowanie
4
dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia
Przypominamy, iż Ubezpieczającym w programie jest Fundacja Polskiedzieci.org. Informacja ta jest niezbędna do zgłoszenia roszczenia.
Szkodę można zgłosić na kilka sposobów:
Internetowo - za pośrednictwem strony:
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
Telefonicznie - pod numerem telefonu InterRisk Kontakt:
(22) 575 25 25
Pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres:
Przegr. Pocztowa nr 3334
40-610 Katowice
Pocztą elektroniczną - skany wymaganych dokumentów (wskazanych w §21 OWU) należy przesłać na adres e-mail:
szkody@interrisk.pl
Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest  tutaj
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze zgłoszeniem roszczenia, prosimy o kontakt z WDB S.A.:
Dział Obsługi Klienta
+48 510 212 550
+48 505 974 930
nnwdirect@wdbsa.pl

FAQ

W jakim wieku muszą być dzieci, żeby mogły przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci od momentu narodzin do 18 roku życia (jeśli zakończyły już naukę) lub do 25 roku życia (jeśli wciąż się uczą).
Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa dziecka?
Okres ochrony obejmuje 12 miesięcy. Początkiem ochrony jest wybrana przez osobę zainteresowaną data z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się najwcześniej od dnia następnego po zapłaceniu składki za ubezpieczenie. Przed końcem okresu ubezpieczenia przypomnimy o zbliżającym się terminie zakończenia ochrony.
Od czego zależy wysokość składki za ubezpieczenie?
Wysokość składki za ubezpieczenie zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz ewentualnego rozszerzenia go o SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA. Im wyższa składka za ubezpieczenie, tym wyższa Suma Ubezpieczenia oraz szerszy zakres ochrony.
Czy dziecko może być ubezpieczone jednocześnie w ramach kilku polis NNW?
Tak. Dziecko może być ubezpieczone w ramach kilku polis ubezpieczenia z zakresu NNW. W momencie zajścia wypadku i wypłaty świadczenia Ubezpieczony otrzyma wypłatę ze wszystkich zawartych polis (o ile dane ryzyko było w nich zawarte).
Czy mogę za jednym razem ubezpieczyć więcej niż jedno dziecko?
Tak. Jednorazowo można ubezpieczyć do 10 dzieci. Wszystkie dzieci będą miały tę samą datę początku oraz zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej, ale dla każdego z dzieci można wybrać inny wariant ubezpieczenia. Każdy z Ubezpieczonych otrzyma indywidualny Certyfikat ubezpieczenia wskazujący wybrany wariant ubezpieczenia oraz okres trwania ochrony.
Czy mogę ubezpieczyć dzieci w różnych wariantach ochrony?
Tak. Wybór wariantów jest dowolny i możliwe jest ubezpieczenie poszczególnych dzieci w różnych wariantach ubezpieczenia. Każdy z Ubezpieczonych otrzyma swój indywidualny Certyfikat ubezpieczenia potwierdzający wybrany wariant ochrony oraz jej start i zakończenie.
Czy mogę ubezpieczyć dzieci uczęszczające do różnych placówek oświatowych?
Tak. Wybór wariantów jest dowolny i możliwe jest ubezpieczenie poszczególnych dzieci w różnych wariantach ubezpieczenia. Każdy z Ubezpieczonych otrzyma swój indywidualny Certyfikat ubezpieczenia potwierdzający wybrany wariant ochrony oraz okres na jaki ubezpieczone jest dziecko.
Czy otrzymam Polisę Ubezpieczenia, potwierdzającą zawarcie ubezpieczenia?
Nie. Polisa Ubezpieczenia wystawiona jest dla Fundacji PolskieDzieci.org, która jest Ubezpieczającym w programie. Każdy Ubezpieczony otrzymuje natomiast Certyfikat Ubezpieczenia, będący dokumentem potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową i opisującym na jakich zasadach została ona zawarta.

Fundacja PolskieDzieci.org

Od 2016 roku, jako fundacja Polskie Dzieci.org, jesteśmy blisko potrzeb najmłodszych pokoleń. Wychodzimy z założenia, że kiedy dorastają, to właśnie od nas, dorosłych, powinny czerpać wiedzę oraz niezbędne dla zdrowego i szczęśliwego życia nawyki. W tym celu jesteśmy aktywni w dwóch kluczowych obszarach:
Zajmujemy się promocją i profilaktyką zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, pedagogów oraz rodziców na terenie powiatu wrocławskiego. Opieramy się na modelu 360, obejmując konkretnymi działaniami wszystkich, którzy bezpośrednio wpływają na postawę i żywieniowe wybory dziecka. Naszym niewątpliwym sukcesem w tej materii są Zdrowiki - szkolne sklepiki oferujące wyłącznie zdrową i smaczną żywność, po którą chętnie sięgają uczniowie.
Jako fundacja budujemy wśród dzieci świadomość na temat ubezpieczeń, ponieważ wierzymy, że powinniśmy nasze dzieci nie tylko inspirować zdrowiem, ale jednocześnie zadbać o to, aby właściwie i realnie je zabezpieczać. W tym celu dajemy możliwość zawarcia nowoczesnego ubezpieczenia NNW, które dzięki formule easy direct pozwala zaledwie kilkoma kliknięciami chronić interes dziecka i jego rodziców na bardzo atrakcyjnych warunkach.

WDB S.A.

WDB S.A. Brokerska Grupa Ubezpieczeniowa jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Działamy wyłącznie w interesie Klienta, który podejmuje z nami współpracę w ramach obsługi brokerskiej. Duży nacisk kładziemy na doskonalenie, dynamizm oraz rozwój. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją skuteczności i profesjonalizmu, co w konsekwencji buduje przewagę konkurencyjną dla naszych Klientów.
Naszym celem jako Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej jest dostarczanie rozwiązań, które charakteryzują się najwyższą jakością oraz sprawdzoną efektywnością. WDB S.A. Brokerska Grupa Ubezpieczeniowa współpracuje z sektorem oświaty już 12 lat. Główną zaletą naszych programów ubezpieczeniowych w ramach NNW jest możliwość dostosowania umowy pod względem wysokości składki, zakresu ochrony oraz wysokości sumy ubezpieczenia do potrzeb i możliwości Ubezpieczonych. Elementem decyzyjnym w negocjowanych przez WDB programach jest zawsze wysokość sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej. Mając możliwość analizy raportów szkód zgłaszanych przez naszych Klientów, staramy się konstruować i negocjować programy ubezpieczeniowe w ten sposób, aby wysokość sumy ubezpieczenia była satysfakcjonująca dla poszkodowanych, nawet w przypadku drobnych roszczeń. Suma ubezpieczenia jest jednym z tematów szeroko analizowanych w raportach dotyczących ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej. Według naszej opinii, powinna być ona brana pod uwagę jako element kluczowy w podejmowanych decyzjach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej. Komplet informacji o możliwościach firmy dostępny jest na stronie: www.wdbsa.pl